Chanthaburi Scenic Marathon 3.5K

รายการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ระยะ 3.5 กิโลเมตร

ด้วยแนวคิดในการส่งเสริมการออกกำลังกายร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวพร้อมไปกับการเรียนรู้นิเวศน์ธรรมชาติของป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน เราเชิญชวนให้นักวิ่งพาสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกิจกรรมด้วยกันก่อนวันแข่งขันอันน่าตื่นเต้นในวันถัดไป ความสุข สนุกสนาน ความประทับใจของคุณและครอบครัวที่ชายหาดแหลมเสด็จ และอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559