How it works

รายการแข่งขันของคุณจะปรากฎให้เห็นเด่นชัดบนเวบไซต์ www.chekrace.com และเวบพันธมิตรเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ

ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย

รายการแข่งขันของคุณจะปรากฎแก่สายตากลุ่มเป้าหมาย

ด้วยฐานข้อมูลสมาชิก

สมาชิกเวบไซต์ Chekrace จะได้รับอีเมล์เชิญชวนเข้าร่วมรายการแข่งขันของคุณ

พันธมิตรหลากหลาย

รายการแข่งขันของคุณจะได้รับการเผยแพร่บนเวบไซต์ของพันธมิตร Chekrace

สื่อโซเชียลออนไลน์

รายการแข่งขันของคุณจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลที่หลากหลาย Facebook, G+ and Twitter.