How it works

รายการแข่งขันของคุณจะปรากฎให้เห็นเด่นชัดบนเวบไซต์ www.chekrace.com และเวบพันธมิตรเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ

ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย

รายการแข่งขันของคุณจะปรากฎแก่สายตากลุ่มเป้าหมาย

ด้วยฐานข้อมูลสมาชิก

สมาชิกเวบไซต์ Chekrace จะได้รับอีเมล์เชิญชวนเข้าร่วมรายการแข่งขันของคุณ

พันธมิตรหลากหลาย

รายการแข่งขันของคุณจะได้รับการเผยแพร่บนเวบไซต์ของพันธมิตร Chekrace

สื่อโซเชียลออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลที่หลากหลาย Facebook, Line, G+ and Twitter.

Let’s grow together.

Chekrace  ระบบสนับสนุนการจัดการแข่งขันที่จะช่วยให้รายการแข่งขันของคุณสามารถเข้าถึงใจของทุกคน

เริ่มต้นง่ายๆ

สร้างหน้าเวบเพจพร้อมข้อมูลการแข่งขัน และเปิดรับสมัคร

เจาะถึงกลุ่มเป้าหมาย

ประชาสัมพันธ์รายการแข่งขันของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือโซเชียลมีเดียต่างๆ

จัดการอย่างใกล้ชิด

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ง่ายดาย