การสมัคร

แจ้งปัญหา

เมื่อส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและชำระเงินแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนประเภทการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ
1.ได้รับอีเมล์ยืนยันการสมัคร

2.ตรวจสอบได้จากบัญชี chekrace ของท่านในส่วนของ my races

3.ตรวจสอบจากรายชื่อผู้สมัครที่ประกาศบนเว็บไซต์

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิ่ง Chekrace มีบริการเสริมสำหรับจัดส่งหมายเลขและเสื้อที่ระลึก กรณีสมัครรายบุคคลค่าจัดส่งรายการละท่านละ 80 บาท กรณีสมัครแบบกลุ่มมีค่าจัดส่ง 150 บาท ต่อหนึ่งรายการสมัคร โดยจะจัดส่งโดยบริการขนส่งเอกชน Kerry Express ขอให้กรอกที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วน

บริการเสริมในการจัดส่งหมายเลขและเสื้อที่ระลึกโปรดเลือกในขั้นตอนการสมัครเท่านั้น จะเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้